Wat is HTML?

HTML, ofwel Hypertext Markup Language, is een essentiële taal voor webontwikkeling. Het wordt gebruikt om webpagina’s te maken en de structuur van een website te bepalen. HTML speelt een grote rol in front-end development en website design. Als je een website wilt maken, is het belangrijk om HTML te leren.

Met HTML kan je nieuwe webpagina’s aanmaken, bestaande webpagina’s bewerken of zelfs een hele website vanaf nul maken. Het is de basis van website creatie en web programmering. HTML is een gestructureerde taal die een bepaalde hiërarchie van tags, elementen en attributen gebruikt om de inhoud en structuur van een webpagina te definiëren.

Bij het gebruiken van HTML is het handig om een HTML-editor te gebruiken. Een goede HTML-editor maakt het gemakkelijk om HTML-code te schrijven en te bewerken. Er zijn veel verschillende HTML-editors beschikbaar, van eenvoudige teksteditors tot geavanceerde grafische editors.

Al met al is HTML de taal die wordt gebruikt om de basisstructuur van een website te creëren. Het is een essentieel onderdeel van web development en website design en het is de eerste stap die je moet zetten om te beginnen met web coding.

De basisprincipes van HTML

HTML, of Hypertext Markup Language, is een taal die wordt gebruikt om webpagina’s te maken. Het is een essentiële taal voor webontwikkeling en website creatie. De HTML-syntax is de basis van deze taal en bestaat uit tags, elementen en attributen.

HTML-syntax

De HTML-syntax is de structuur van de taal die wordt gebruikt om webpagina’s te maken. Het bestaat uit een reeks tags en attributen die de inhoud van de pagina definiëren.

HTML-tags

HTML-tags worden gebruikt om elementen te markeren en de structuur van een webpagina te bepalen. Er zijn honderden verschillende HTML-tags beschikbaar, elk met zijn eigen specifieke functie.

HTML-elementen

HTML-elementen zijn de bouwstenen van een webpagina. Elementen worden gemarkeerd met HTML-tags en bevatten de inhoud van de pagina. Voorbeelden van HTML-elementen zijn koppen, paragrafen, afbeeldingen en video’s.

Attributen

Attributen geven extra informatie over een HTML-element. Bijvoorbeeld, het src-attribuut geeft de locatie van een afbeelding aan. Attributen worden gedefinieerd binnen het begin-tag van een element en werken samen met tags om de inhoud van een webpagina te definiëren.

Door het begrijpen van de HTML-syntax, tags, elementen en attributen, kan je beginnen met het creëren van webpagina’s met HTML.

HTML-documentstructuur

Een HTML-document is de basisstructuur van elke webpagina. Het bestaat uit verschillende elementen die de structuur, inhoud en vormgeving van de pagina bepalen. Om te beginnen met het bouwen van een webpagina moeten we starten met het begrijpen van de structuur van een HTML-document.

Doctype

Het eerste element in elk HTML-document is het doctype. Dit element vertelt de webbrowser welke versie van HTML wordt gebruikt in het document. Het is belangrijk om de juiste doctype te gebruiken, omdat dit ervoor zorgt dat de browser de pagina correct kan weergeven.

Head-element

Het head-element is het tweede element in het HTML-document en bevat informatie over de pagina die niet zichtbaar is voor de gebruiker. Dit element bevat informatie over de titel van de pagina, de meta-tags en eventuele scripts die op de pagina worden gebruikt.

Body-element

Het body-element is het derde en laatste element in het HTML-document. Dit element bevat alle zichtbare inhoud van de webpagina, zoals tekst, afbeeldingen, links en formulieren. Het is het belangrijkste element van het HTML-document omdat het de inhoud van de pagina bevat die de gebruiker zal zien en ervaren.

Door deze drie elementen te combineren, kunnen we een basisstructuur voor een HTML-document maken. Het doctype vertelt de browser welke versie van HTML wordt gebruikt, de head bevat extra informatie over de pagina en het body-element bevat alle zichtbare inhoud van de pagina. Dit is de basis waarop we verder kunnen bouwen om onze webpagina’s te maken.

HTML-tags en elementen

HTML maakt gebruik van tags en elementen om webpagina’s op te bouwen. Een HTML-tag begint met een “”. Een HTML-element bestaat uit een openingstag, inhoud en een sluitingstag.

Er zijn twee soorten HTML-elementen: inline-elementen en blok-elementen. Inline-elementen worden gebruikt om kleine delen van de inhoud te markeren, terwijl blok-elementen worden gebruikt om grotere delen van de inhoud te markeren en structureren.

Enkele voorbeelden van inline-elementen zijn het strong-element voor het markeren van tekst als vetgedrukt en het em-element voor het markeren van tekst als cursief. Enkele voorbeelden van blok-elementen zijn het div-element voor het groeperen van inhoud en het p-element voor het maken van alinea’s.

HTML-tags

HTML-tags zijn de bouwstenen van HTML en worden gebruikt om de structuur en inhoud van webpagina’s te definiëren. Elke HTML-tag heeft een specifieke functie en kan verschillende attributen bevatten om extra informatie aan het element toe te voegen.

Enkele veelgebruikte HTML-tags zijn het a-element voor het maken van links, het img-element voor het weergeven van afbeeldingen en het table-element voor het maken van tabellen.

HTML-elementen

HTML-elementen zijn de bouwstenen van een webpagina en bestaan uit een openingstag, inhoud en een sluitingstag. Het type element en de inhoud bepalen hoe het element op de pagina wordt weergegeven.

Enkele veelgebruikte HTML-elementen zijn het h1-element voor kopteksten, het p-element voor alinea’s en het ul-element voor ongeordende lijsten.

Door het gebruik van verschillende HTML-tags en elementen kun je de structuur en inhoud van je webpagina’s bepalen en zorgen voor een goede opmaak en leesbaarheid.

HTML-attributen

HTML-attributen zijn extra informatie die aan HTML-elementen wordt toegevoegd om hun gedrag en opmaak te beïnvloeden. Attributen bestaan uit een naam en een waarde, gescheiden door een =-teken en worden toegevoegd aan het begin van een HTML-element.

Er zijn twee soorten attributen: globale attributen en specifieke attributen.

Globale attributen

Globale attributen kunnen bijna overal worden gebruikt en hebben dezelfde betekenis voor elk HTML-element. Hier zijn enkele veelgebruikte globale attributen:

 • class: definieert de naam van een of meer klassen voor een element.
 • id: definieert een unieke ID voor een element.
 • style: definieert inline CSS-stijlen voor een element.
 • title: definieert extra informatie over een element.

Specifieke attributen

Specifieke attributen zijn alleen van toepassing op bepaalde HTML-elementen en hebben een specifieke betekenis voor elk element. Hier zijn enkele veelgebruikte specifieke attributen:

 • href: definieert de URL van een link (a-element).
 • src: definieert de URL van een afbeelding (img-element) of video/audio bronbestand (source-element).
 • alt: definieert alternatieve tekst voor een afbeelding (img-element).
 • type: definieert het type invoer in een input-element (zoals tekst, e-mail of wachtwoord).

Door HTML-attributen te gebruiken, kan je de functionaliteit en opmaak van je webpagina’s wijzigen en aanpassen. Het is belangrijk om de juiste attributen te kiezen voor elk element om de gewenste resultaten te bereiken.

HTML-links

Hyperlinks zijn een belangrijk onderdeel van HTML en maken deel uit van de basisprincipes. Links bieden je de mogelijkheid om binnen je website te navigeren en externe inhoud weer te geven. Links worden aangemaakt met het href-attribuut. Dit attribuut geeft aan welke URL de link volgt wanneer erop wordt geklikt.

Het target-attribuut geeft aan waar de link moet worden geopend. Standaard wordt de link geopend in hetzelfde venster of tabblad waarin de link is aangeklikt. Je kunt er echter ook voor kiezen om de link te openen in een nieuw venster of tabblad. Dit doe je door het target-attribuut in te stellen op ‘_blank’.

Je kunt ook koppelingen maken naar specifieke secties op een pagina met behulp van ankers. Ankers worden gemaakt door het id-attribuut toe te voegen aan de sectie waar je naar wilt linken en door in de link het #-symbool te gebruiken gevolgd door de naam van het anker, bijvoorbeeld ‘<a href="#anker">Ga naar anker</a>‘.

Om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om te navigeren, is het belangrijk om links duidelijk te labelen. Dit doe je met de tekst die tussen de openingstag en sluitingstag van de link komt te staan.

 • Gebruik de <a>-tag om links aan te maken.
 • Gebruik het href-attribuut om de bestemming van de link op te geven.
 • Gebruik het target-attribuut om aan te geven in welk tabblad of venster de link moet worden geopend.
 • Gebruik ankers om naar specifieke secties op een pagina te linken met behulp van het id-attribuut.

HTML-lijsten

Een van de handigste functies van HTML is het vermogen om lijsten te maken. Lijsten zijn een geweldige manier om informatie te organiseren en te presenteren op een gestructureerde manier. Er zijn twee soorten lijsten in HTML: geordende en ongeordende lijsten.

Geordende lijsten

Een geordende lijst is een lijst waarin elk item is genummerd of gelabeld met een andere orde-indicator, zoals letters of Romeinse cijfers. Om een geordende lijst in HTML te maken, gebruik je het <ol>-element en voeg je elk item van de lijst toe met het <li>-element.

Een voorbeeld van een geordende lijst met drie items:

 1. Appels
 2. Bananen
 3. Peren

Ongeordende lijsten

Een ongeordende lijst is een lijst waarin elk item is voorzien van een opsommingsteken, zoals een bolletje of een streepje. Om een ongeordende lijst in HTML te maken, gebruik je het <ul>-element en voeg je elk item van de lijst toe met het <li>-element.

Een voorbeeld van een ongeordende lijst met drie items:

 • Koffie
 • Thee
 • Water

Geneste lijsten

Een andere handige functie van HTML-lijsten is de mogelijkheid om geneste lijsten te maken. Dit betekent dat je een lijstitem kunt toevoegen dat op zijn beurt een nieuwe lijst bevat. Het geneste lijstitem wordt op dezelfde manier gemaakt als elk ander lijstitem met het <li>-element. Om de geneste lijst te maken, plaats je de lijst binnen het geneste lijstitem.

Een voorbeeld van een geneste lijst met drie items:

 • Boodschappen
  • Appels
  • Bananen
  • Peren
 • Dranken
  • Koffie
  • Thee
  • Water

Met deze basisprincipes van HTML-lijsten kun je nu aan de slag met het organiseren en presenteren van informatie op je webpagina’s.

HTML-tabellen

Een HTML-tabel is een manier om gegevens in een overzichtelijke en gestructureerde indeling weer te geven. Het bestaat uit rijen en kolommen waarin gegevens kunnen worden ingevoerd en georganiseerd. Hieronder leer je over de structuur van HTML-tabels en hoe je ze kunt maken.

Tabelstructuur

De structuur van een HTML-tabel bestaat uit verschillende elementen. Het eerste element is het <table>-element, dat de hele tabel omvat. Binnen de <table>-tags worden vervolgens de rijen en kolommen van de tabel gedefinieerd met behulp van de <tr>– en <td>-tags.

Tabelkoppen

De eerste rij van een HTML-tabel wordt vaak gebruikt om de kolomkoppen van de tabel te definiëren. Dit kan worden gedaan met behulp van het <th>-element in plaats van het <td>-element. Een tabelkop wordt standaard vetgedrukt en gecentreerd weergegeven.

Tabelrijen en cellen

Elk gegeven in een HTML-tabel bevindt zich in een cel, die wordt gedefinieerd met het <td>-element. Tabelrijen worden vervolgens gedefinieerd met behulp van het <tr>-element. Om inhoud toe te voegen aan een tabel, voeg je simpelweg tekst toe tussen de <td>-tags.

Een andere handige tag is <th>. Deze tag is voor de kopjes van de kolommen. Hiermee kan de informatie in de tabel nog beter worden georganiseerd.

Tabelattributen

Er zijn verschillende attributen die je kunt toevoegen aan de <table>-tag om de weergave en het gedrag van de tabel te beïnvloeden. Enkele veelgebruikte attributen zijn:

 • border – bepaalt de randdikte van de tabel
 • width – bepaalt de breedte van de tabel
 • cellpadding – bepaalt de hoeveelheid ruimte tussen de rand van elke cel en de inhoud van de cel
 • cellspacing – bepaalt de hoeveelheid ruimte tussen elke cel in de tabel

Met deze attributen kun je de weergave van de tabel verfijnen en ervoor zorgen dat deze er professioneel uitziet.

HTML-formulieren

HTML-formulieren stellen je in staat om interactieve invoervelden te maken op je webpagina’s. Met formulierelementen kunnen gebruikers informatie invoeren en deze naar jouw server sturen voor verdere verwerking. Formulieren zijn een essentieel onderdeel van de meeste websites en worden gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals het verzamelen van informatie van gebruikers, het aanmelden voor nieuwsbrieven of het bestellen van producten.

Om een ​​formulier te maken, heeft HTML verschillende elementen die je kunt gebruiken. Het meest elementaire formulierelement is het input-element. Dit element kan verschillende soorten invoervelden bevatten, zoals tekstvakken, selectievakjes, keuzerondjes en knoppen. Elk invoerveld vereist een naam en een type-attribuut dat aangeeft wat voor soort invoer het veld accepteert.

Bijvoorbeeld, om een tekstvak te maken waarin gebruikers hun naam kunnen invoeren, gebruik je het input-element met een type-attribuut van “text” en een naamattribuut van “naam”. Het resulterende HTML zou er als volgt uitzien:

<input type="text" name="naam">

Er zijn ook andere attributen die je kunt gebruiken om formulierelementen verder te definiëren, zoals het placeholder-attribuut voor het tonen van voorbeeldtekst in een tekstvak en het required-attribuut om een ​​veld verplicht te maken voordat het formulier kan worden ingediend.

Wanneer een gebruiker op de verzendknop van het formulier klikt, worden alle ingevulde gegevens naar de server verzonden. Dit wordt gedaan via de action- en method-attributen van het formulierelement. Het action-attribuut bepaalt de URL waarop de gegevens moeten worden verzonden, terwijl het method-attribuut aangeeft welke HTTP-methode (GET of POST) moet worden gebruikt. GET wordt gebruikt om gegevens op te halen, terwijl POST wordt gebruikt om gegevens naar de server te verzenden voor verwerking.

Formulieren zijn een krachtige manier om gebruikersinteractie op je website mogelijk te maken. Door gebruik te maken van de juiste formulierelementen en -attributen, kun je volledig functionele en responsieve formulieren maken die aan de behoeften van gebruikers voldoen.

HTML-afbeeldingen

Afbeeldingen zijn een belangrijk onderdeel van een aantrekkelijke webpagina. Met HTML kun je afbeeldingen toevoegen aan je pagina’s met het img-element. Het img-element heeft verschillende attributen die je kunt gebruiken om de afbeelding te optimaliseren en beschrijven.

src-attribuut

Het src-attribuut geeft het pad naar de afbeelding die moet worden weergegeven. Dit kan een volledige URL zijn of een relatieve verwijzing naar een lokaal opgeslagen afbeelding op je eigen server. Bijvoorbeeld:

<img src="images/mijn-afbeelding.jpg">

alt-attribuut

Het alt-attribuut geeft alternatieve tekst voor de afbeelding, voor het geval dat de afbeelding niet kan worden weergegeven of dat de gebruiker een schermlezer gebruikt. Het is belangrijk om dit attribuut in te vullen om de toegankelijkheid van de website te verbeteren. Bijvoorbeeld:

<img src="images/mijn-afbeelding.jpg" alt="Een beschrijvende tekst van de afbeelding">

width- en height-attributen

De width- en height-attributen geven de breedte en hoogte van de afbeelding weer, wat helpt om de laadtijd van de pagina te verbeteren. Het is belangrijk om deze attributen in te vullen om het laden van de pagina te optimaliseren. Bijvoorbeeld:

<img src="images/mijn-afbeelding.jpg" alt="Een beschrijvende tekst van de afbeelding" width="300" height="200">

Met deze attributen kun je de grootte van de afbeelding aanpassen aan het formaat van de pagina. Het is belangrijk om afbeeldingen te optimaliseren voor snelle laadtijden en om de bestandsgrootte zo klein mogelijk te houden zonder verlies van kwaliteit.

HTML-audio en video

Met HTML kan je niet alleen tekst en afbeeldingen op je webpagina’s weergeven, maar ook audio en video. Het toevoegen van audio- en videobestanden aan je website kan de gebruikerservaring verbeteren en je website interessanter maken voor je bezoekers. In dit gedeelte leer je hoe je audio en video kunt integreren in je webpagina’s met HTML.

Het audio-element

Om audio toe te voegen aan je webpagina’s, gebruik je het audio-element in HTML5. Je kan dit element op de pagina plaatsen en een of meer bronbestanden toevoegen die het audio-element zal afspelen. Het ondersteunt verschillende formaten, zoals MP3, WAV en Ogg Vorbis. Om een audio-element toe te voegen aan je webpagina gebruik je het audio-tag.

Het audio-tag heeft enkele attributen die belangrijk zijn voor het afspelen van audio op je webpagina, waaronder:

 • src: hiermee geef je de locatie van het audiobestand op dat moet worden afgespeeld
 • controls: hiermee toon je afspeelknoppen, volumeregeling en andere bedieningselementen op de webpagina
 • loop: hiermee herhaal je het afspelen automatisch als het audiobestand is afgelopen
 • preload: hiermee geef je aan of je het audiobestand direct wilt laden wanneer de pagina geopend wordt of pas wanneer de gebruiker op de afspeelknop drukt

Het video-element

Net als het audio-element kan je ook video’s op je website afspelen met het video-element in HTML5. Je kan het video-element op de pagina plaatsen en een of meer bronbestanden toevoegen die het video-element zal afspelen. Het ondersteunt verschillende formaten, zoals MP4, WebM en Ogg. Om een video-element toe te voegen aan je webpagina gebruik je het video-tag.

Het video-tag heeft ook enkele belangrijke attributen die belangrijk zijn voor het afspelen van video op je webpagina, waaronder:

 • src: hiermee geef je de locatie van het videobestand op dat moet worden afgespeeld
 • controls: hiermee toon je afspeelknoppen, volumeregeling en andere bedieningselementen op de webpagina
 • loop: hiermee herhaal je het afspelen automatisch als het videobestand is afgelopen
 • preload: hiermee geef je aan of je het videobestand direct wilt laden wanneer de pagina geopend wordt of pas wanneer de gebruiker op de afspeelknop drukt
 • width: hiermee geef je de breedte van de videoplayer op de webpagina aan
 • height: hiermee geef je de hoogte van de videoplayer op de webpagina aan

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat jouw website compatibel is met verschillende browsers, omdat niet alle browsers alle video- en audioformaten ondersteunen. Als je niet zeker weet welke formaten het beste werken, gebruik je best MP4, aangezien dit het meest algemene videoformaat op het web is.

HTML-semantische elementen

HTML-semantische elementen zijn speciaal ontworpen om de structuur en betekenis van webpagina’s te benadrukken. Door semantische elementen te gebruiken, kun je zorgen dat je website overzichtelijk en begrijpelijk blijft voor bezoekers en zoekmachines.

Secties

Secties zijn belangrijk voor de structuur van je webpagina. Door gebruik te maken van semantische elementen zoals header, main, section, en footer kun je de belangrijkste delen van je website benadrukken.

De header van een webpagina bevat meestal het logo van de website en de belangrijkste navigatie-elementen. De main sectie bevat de meeste inhoud van de pagina. De footer toont vaak informatie over de auteur of de copyright van de website.

Kopteksten

Kopteksten worden gebruikt om de belangrijkste informatie in een sectie aan te duiden. Door gebruik te maken van semantische elementen zoals h1, h2, h3, enzovoort, kun je de hiërarchie van belangrijke informatie op je webpagina benadrukken.

Voetteksten

Voetteksten bevatten meestal informatie over de auteur van de website of de copyright-informatie. Door gebruik te maken van semantische elementen zoals footer kun je deze sectie van je webpagina benadrukken en ervoor zorgen dat deze niet wordt verward met andere delen van de pagina.

Zijbalken

Zijbalken kunnen worden gebruikt om extra inhoud toe te voegen aan een webpagina. Door gebruik te maken van semantische elementen zoals aside, kun je ervoor zorgen dat deze extra informatie niet wordt verward met de hoofdinhoud van de pagina.

Door gebruik te maken van semantische elementen, kun je niet alleen de structuur en betekenis van een webpagina verduidelijken, maar ook de zoekmachineoptimalisatie verbeteren. Zoekmachines kunnen hierdoor beter begrijpen waar je webpagina over gaat en deze beter indexeren.

HTML en CSS

HTML en CSS zijn onafscheidelijk als het gaat om webdesign. HTML wordt gebruikt om de structuur van een webpagina te definiëren en CSS zorgt voor de stijl en opmaak van de inhoud. Samen zorgen ze voor een aantrekkelijke en functionele website.

Met CSS kun je verschillende eigenschappen toepassen op HTML-elementen, zoals kleur, lettertype, grootte en positie. Zo kun je bijvoorbeeld de achtergrondkleur van een pagina veranderen, de lettergrootte van een kop aanpassen of een afbeelding centreren op een pagina.

Een belangrijk voordeel van het gebruik van CSS is dat het de opmaak van een website kan scheiden van de inhoud. Dit betekent dat als je de stijl van een website wilt wijzigen, je alleen de CSS hoeft aan te passen en de inhoud ongewijzigd blijft. Dit is vooral handig als je een website ontwerpt waarvoor meerdere pagina’s nodig zijn.

Als je aan de slag gaat met webdesign, is het belangrijk om beide talen te begrijpen en te weten hoe ze samenwerken. Door kennis te hebben van HTML en CSS kun je een website maken die er niet alleen goed uitziet, maar ook goed functioneert en gemakkelijk te onderhouden is.

Dus, als je een website wilt maken die er professioneel uitziet en gemakkelijk te gebruiken is, is het essentieel om kennis te hebben van HTML en CSS. Met deze twee talen kun je een website maken die niet alleen visueel aantrekkelijk is, maar ook een geweldige gebruikerservaring biedt.