Wat is AngularJS?

AngularJS is een JavaScript-framework dat de ontwikkeling van dynamische webapplicaties vereenvoudigt. Het framework is ontwikkeld door Google en is sinds de release in 2010 enorm populair geworden in de front-end development community. AngularJS maakt het mogelijk om complexe webapplicaties te ontwikkelen met minder code en minder complexiteit dan in traditionele JavaScript-programmering.

Met AngularJS kun je webontwikkelingsvaardigheden verbeteren. Het helpt bij het beheren van de code, het organiseren van de logica van de applicatie en het biedt tal van handige tools om het ontwikkelingsproces te versnellen. Het framework biedt een MVC (Model-View-Controller) architectuur, data binding, directives en dependency injection om de front-end ontwikkeling te vereenvoudigen.

AngularJS onderscheidt zich van andere JavaScript-frameworks door zijn focus op HTML en de declaratieve programmeerstijl. Het maakt gebruik van HTML als template-taal, wat het makkelijker maakt voor ontwikkelaars om de code te begrijpen en te onderhouden. Ook kunnen applicaties die zijn ontwikkeld met AngularJS makkelijker worden getest en geschaald.

Kortom, AngularJS is een krachtig JavaScript-framework dat kan helpen bij het vereenvoudigen van de front-end ontwikkeling van webapplicaties, waardoor ontwikkelaars sneller en efficiënter kunnen werken.

De basisprincipes van AngularJS

AngularJS is een framework voor front-end webontwikkeling dat gebruik maakt van het Model-View-Controller (MVC) patroon. Dit betekent dat de code wordt gestructureerd in drie delen: het model dat de data bevat, de view die de data presenteert aan de gebruiker en de controller die de interactie tussen de view en het model beheert.

Het MVC-patroon maakt het gemakkelijker om de code te onderhouden en te debuggen, omdat elke component afzonderlijk kan worden gewijzigd zonder dat dit invloed heeft op de andere componenten. Dit is vooral handig bij het werken aan grote projecten met meerdere ontwikkelaars.

Wat is data binding in AngularJS?

Een van de belangrijkste kenmerken van AngularJS is data binding. Het betekent dat als de data wordt gewijzigd in het model, de view automatisch wordt bijgewerkt om de wijzigingen weer te geven en andersom. Dit bespaart ontwikkelaars tijd en moeite bij het schrijven van code om handmatig wijzigingen in de view aan te brengen wanneer de data verandert.

Er zijn twee soorten data binding in AngularJS: one-way binding en two-way binding. One-way binding wordt gebruikt wanneer de data alleen in één richting wordt bijgewerkt, van het model naar de view of andersom. Two-way binding wordt gebruikt wanneer de data in beide richtingen wordt bijgewerkt, wat betekent dat als de data in het model verandert, de view automatisch wordt bijgewerkt en als de data in de view wordt gewijzigd, wordt het model automatisch bijgewerkt.

Hoe werkt dependency injection in AngularJS?

Dependency injection is een patroon dat wordt gebruikt om de afhankelijkheden tussen verschillende delen van de code te beheren. In AngularJS kunnen ontwikkelaars afhankelijkheden definiëren en deze vervolgens gebruiken in verschillende delen van de applicatie.

Dependency injection maakt het gemakkelijker om code te schrijven die modulair en herbruikbaar is. Het zorgt er ook voor dat de code schaalbaar blijft en dat eventuele veranderingen gemakkelijker kunnen worden doorgevoerd.

Hoe werken directives in AngularJS?

Directives zijn een belangrijk onderdeel van AngularJS. Ze worden gebruikt om aan te geven hoe de HTML-inhoud moet worden weergegeven en om gedrag toe te voegen aan de webpagina’s. Met directives kunnen ontwikkelaars aangepaste elementen, attributen of klassen maken die kunnen worden gebruikt in de HTML-code.

Er zijn veel ingebouwde AngularJS directives die ontwikkelaars kunnen gebruiken, zoals ng-app, ng-controller, ng-model en ng-repeat. Deze directives kunnen worden aangepast om aan de specifieke behoeften van de applicatie te voldoen.

Directives maken het mogelijk om een gestructureerde en herbruikbare HTML-code te schrijven door gedrag en uiterlijk via JavaScript-code toe te voegen aan HTML-elementen. Directives zorgen er ook voor dat de code beter leesbaar wordt en dat de logica van de webpagina’s wordt gescheiden van de presentatielogica.

Het gebruik van directives in AngularJS

Een van de belangrijkste kenmerken van AngularJS zijn directives. Dit zijn HTML-attributen die je kunt gebruiken om de functionaliteit en structuur van je webpagina’s te verbeteren. Directives spelen een belangrijke rol bij het scheiden van concerns in je code, waardoor je code onderhoudbaar en leesbaar blijft.

Met directives kun je aangepaste HTML-elementen en attributen definiëren, die vervolgens kunnen worden gebruikt in je AngularJS-applicatie. Er zijn veel ingebouwde directives beschikbaar in AngularJS, zoals ng-model, ng-click en ng-repeat.

Een van de voordelen van het gebruik van directives is dat ze de mogelijkheid bieden om je HTML en JavaScript te combineren in één bestand. Dit wordt mogelijk gemaakt door de templateURL-eigenschap van directives, waarmee je een externe HTML-template kunt koppelen aan de directive.

Soorten directives

Er zijn drie soorten directives in AngularJS:

 1. Element directives: Dit zijn aangepaste HTML-elementen die een specifieke functionaliteit bieden. Een voorbeeld hiervan is de directive ng-app, die wordt gebruikt om het beginpunt van je AngularJS-applicatie aan te geven.
 2. Attribute directives: Dit zijn aangepaste HTML-attributen die worden toegevoegd aan een element. Een voorbeeld hiervan is de directive ng-model, die wordt gebruikt om een tweewegs gegevensbinding tussen het model en het uitzicht te creëren.
 3. Class directives: Dit zijn aangepaste klassen die worden toegevoegd aan een element. Een voorbeeld hiervan is de directive ng-hide, die wordt gebruikt om elementen te verbergen op basis van een bepaalde voorwaarde.

Het maken van aangepaste directives

Je kunt ook je eigen aangepaste directives maken in AngularJS. Dit wordt gedaan met behulp van de $compile-service, die je kunt gebruiken om een aangepaste directive te compileren en te koppelen aan een element.

Om een aangepaste directive te maken, moet je een JavaScript-object definiëren met de naam van de directive en de eigenschappen die het gedrag van de directive bepalen. Deze eigenschappen omvatten restrict, template of templateUrl, scope en link.

Hieronder volgt een voorbeeld van een aangepaste directive die een knop maakt die de tekst van een element omkeert wanneer erop wordt geklikt:

“`javascript
app.directive(‘reverse’, function() {
return {
restrict: ‘A’,
link: function(scope, element, attrs) {
element.bind(‘click’, function() {
var text = element.text();
element.text(text.split(”).reverse().join(”));
});
}
};
});
“`

In dit voorbeeld gebruiken we restrict om aan te geven dat de directive alleen kan worden gebruikt als een attribuut (A). We gebruiken ook link om code uit te voeren wanneer de directive wordt toegepast op een element.

Om deze aangepaste directive in een HTML-bestand te gebruiken, kun je het volgende doen:

“`html

Omgekeerde tekst

“`

Wanneer de gebruiker op deze paragraaf klikt, wordt de tekst omgekeerd en wordt “txet edregekmO” weergegeven.

Door het gebruik van directives in AngularJS kun je je code schoner en onderhoudbaarder maken. Het biedt ook de mogelijkheid om aangepaste elementen en attributen te definiëren, waardoor je applicatie meer gestructureerd wordt. Als je meer wilt leren over directives, kun je de AngularJS-documentatie raadplegen.

Werken met dependency injection in AngularJS

Dependency injection is een belangrijke functie van AngularJS die het eenvoudiger maakt om code te schrijven en te onderhouden. Het stelt je in staat om afhankelijkheden van verschillende onderdelen van je applicatie te injecteren, wat betekent dat je je codebase kunt opsplitsen in kleinere, meer beheersbare stukjes.

In AngularJS kunnen afhankelijkheden worden geïnjecteerd in controllers, services, directives en filters. Dit wordt bereikt door de $injector-service van AngularJS te gebruiken. Het werken met dependency injection in AngularJS kan aanvankelijk een beetje verwarrend zijn, maar het kan een enorm verschil maken in de algehele kwaliteit van je code.

Een van de belangrijkste voordelen van dependency injection is dat het de testbaarheid van je code verbetert. Door afhankelijkheden te injecteren in plaats van ze hard te coderen, kun je veel eenvoudiger unit tests schrijven voor je code. Dit kan helpen om bugs en andere problemen te identificeren voordat ze een probleem worden voor gebruikers.

Een ander voordeel van het werken met dependency injection in AngularJS is dat het je codebase schoner en meer georganiseerd kan maken. Door afhankelijkheden te scheiden van de code die ze gebruikt, kun je zorgen voor een betere modulaire structuur in je code. Dit kan leiden tot betere prestaties en onderhoudbaarheid van je applicaties op de lange termijn.

Dependency injection implementeren in AngularJS

Om dependency injection te gebruiken in AngularJS, moet je allereerst de afhankelijkheden definiëren die je wilt injecteren. Dit wordt meestal gedaan door een array te definiëren met de namen van de afhankelijkheden en deze aan de functie te koppelen waarin je ze wilt gebruiken.

Bijvoorbeeld, als je een controller hebt genaamd “UserController” en je wilt de $scope-service en een aangepaste service genaamd “UserService” injecteren, zou de controller-definitie er als volgt uitzien:

 var app = angular.module("myApp", []);

app.controller("UserController", ['$scope', 'UserService', function($scope, UserService){

// controller logica hier

}]);

In dit voorbeeld worden de afhankelijkheden $scope en UserService geïnjecteerd in de controller. De naam van de service die je wilt injecteren wordt opgegeven als een string in het array en de werkelijke service zelf wordt gedefinieerd als een parameter in de functie.

Afhankelijkheden kunnen ook worden geïnjecteerd in andere AngularJS-componenten, zoals filters of directives. De principes blijven echter hetzelfde – je definieert een array met namen van de afhankelijkheden en koppelt deze aan de functie waarin je ze wilt gebruiken.

Over het algemeen is het werken met dependency injection in AngularJS een essentieel onderdeel van het ontwikkelen van hoogwaardige, goed onderhoudbare applicaties. Door afhankelijkheden te injecteren in plaats van ze rechtstreeks te coderen, kun je je codebase schoner maken, prestaties verbeteren en de testbaarheid van je code verbeteren.

Single page applications met AngularJS

Een van de meest populaire toepassingen van AngularJS is het ontwikkelen van single page applications (SPA’s). Een SPA is een webapplicatie die slechts één HTML-pagina bevat. In plaats van de traditionele manier van webontwikkeling waarbij elke pagina opnieuw wordt geladen, worden in een SPA alleen delen van de pagina dynamisch bijgewerkt zonder dat de pagina volledig opnieuw geladen hoeft te worden.

AngularJS maakt het ontwikkelen van SPA’s eenvoudiger door de ingebouwde routing-functionaliteit. Deze maakt het mogelijk om verschillende delen van de applicatie te navigeren zonder dat de pagina opnieuw geladen hoeft te worden. Dit helpt bij het bieden van een snellere en betere gebruikerservaring.

Bovendien biedt AngularJS functionaliteit zoals de mogelijkheid om gegevens te binden aan specifieke elementen op de pagina, het implementeren van controllers en services, en het gebruik van directives om de structuur en functionaliteit van de pagina te verbeteren. Dit alles draagt bij aan het gemak waarmee SPA’s kunnen worden ontwikkeld met behulp van AngularJS.

Als je op zoek bent naar een framework om SPA’s mee te ontwikkelen, is AngularJS zeker een goede keuze. Het biedt veel handige tools en functionaliteiten die het proces van ontwikkeling vergemakkelijken en je in staat stellen om sneller en efficiënter te werken. Met AngularJS kun je echt focussen op het ontwikkelen van een goede gebruikerservaring en een hoogwaardige applicatie.

De voordelen van het gebruik van AngularJS

AngularJS biedt een aantal voordelen voor front-end webontwikkelaars. Dit framework heeft de manier waarop webapplicaties worden gebouwd veranderd en heeft een aantal kenmerken die het een handige tool maken voor het ontwikkelen van moderne webapplicaties.

Een van de belangrijkste voordelen van AngularJS is dat het de ontwikkelingsworkflow aanzienlijk kan vereenvoudigen. Door de vele ingebouwde functies en hulpmiddelen kan AngularJS de code van ontwikkelaars stroomlijnen, waardoor ze snel en efficiënt applicaties kunnen bouwen. Dit resulteert in een kortere ontwikkeltijd en lagere kosten.

Een ander voordeel van AngularJS is de mogelijkheid tot het maken van herbruikbare code. Dit is een belangrijk voordeel vanwege het feit dat het de codebase netjes houdt en ervoor zorgt dat ontwikkelaars minder tijd hoeven te besteden aan het schrijven van nieuwe code. AngularJS maakt gebruik van componenten die gemakkelijk kunnen worden hergebruikt, waardoor de efficiëntie van de ontwikkeling toeneemt.

AngularJS heeft ook de mogelijkheid om tests uit te voeren. Dit betekent dat ontwikkelaars kunnen testen of de applicatie correct functioneert en bugs en fouten kunnen opsporen voordat de applicatie wordt gelanceerd. Dit zorgt ervoor dat de applicatie betrouwbaar is en minder kwetsbaar is voor storingen of crashes.

Tot slot maakt AngularJS gebruik van de Model-View-Controller (MVC) architectuur. Deze architectuur scheidt de code van de applicatie in afzonderlijke componenten, waaronder modellen, weergaven en controllers. Dit zorgt ervoor dat de code overzichtelijk blijft en dat ontwikkelaars gemakkelijk nieuwe functies kunnen toevoegen of wijzigingen kunnen aanbrengen zonder de rest van de applicatie te verstoren.

 • Efficiënte workflow
 • Herbruikbare code
 • Testmogelijkheden
 • MVC-architectuur

Het starten met AngularJS

Ben je klaar om te beginnen met het leren en gebruiken van AngularJS? Dan ben je hier aan het juiste adres. In deze sectie zullen we enkele tips delen om van start te gaan met dit framework voor front-end ontwikkeling.

Opzetten van je ontwikkelingsomgeving

Voordat je begint met het schrijven van AngularJS-code, is het belangrijk om een ontwikkelingsomgeving te hebben waarin je kunt werken. Er zijn verschillende IDE’s (Integrated Development Environments) beschikbaar die je kunt gebruiken, zoals WebStorm, Visual Studio Code en Sublime Text.

Wanneer je een IDE hebt gekozen, moet je AngularJS aan je project toevoegen. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door de AngularJS-bibliotheek te downloaden vanaf de officiële website, of door een package manager zoals npm te gebruiken.

Finding good learning resources

Als beginner in AngularJS kan het lastig zijn om te weten waar je moet beginnen. Gelukkig zijn er veel bronnen beschikbaar om je te helpen bij het leren van dit framework. We raden aan om te beginnen met de officiële AngularJS-documentatie, die een uitgebreide handleiding biedt voor elk aspect van het framework.

Naast de documentatie zijn er ook tal van online tutorials en cursussen beschikbaar, zoals de AngularJS-cursus op Udemy. Ook kun je lid worden van AngularJS-communities online en vragen stellen aan ervaren ontwikkelaars.

Je eerste AngularJS-applicatie maken

Een goede manier om te beginnen met het leren van AngularJS is door je eerste applicatie te maken. Dit kan iets eenvoudigs zijn, zoals een to-do-lijst of een eenvoudige calculator. Door dit te doen, kun je de basisprincipes van AngularJS in de praktijk brengen en zien hoe het framework werkt.

Begin met het maken van een HTML-pagina en voeg de AngularJS-bibliotheek toe. Vervolgens kun je variabelen en functies definiëren in een JavaScript-bestand en deze aan je HTML-pagina koppelen met behulp van AngularJS-directives. Door te spelen met deze elementen kun je je eerste AngularJS-applicatie maken.

Met deze tips kun je aan de slag gaan met het leren en gebruiken van AngularJS. Veel succes!

Het AngularJS-ecosysteem

AngularJS is niet alleen een framework, het is ook een volledig ecosysteem van tools en bibliotheken die de ontwikkeling van webapplicaties vergemakkelijken. Deze tools werken samen met AngularJS om de ontwikkeling van front-end applicaties te verbeteren en te versnellen.

Een van de meest populaire tools die samenwerkt met AngularJS is AngularUI, een verzameling van UI-componenten die speciaal ontworpen zijn om te werken met AngularJS. Deze componenten bieden een eenvoudige en gestructureerde manier om een aantrekkelijk en interactief front-end te ontwikkelen.

Een andere populaire tool, Angular Material, biedt een verzameling van UI-componenten die een aantrekkelijke en consistente visuele stijl bieden voor webapplicaties. Deze componenten zijn gebaseerd op Google’s Material Design en zijn eenvoudig te integreren met AngularJS-applicaties.

Angular Bootstrap is een reeks van Bootstrap-componenten die zijn aangepast voor gebruik met AngularJS. Deze componenten bieden een eenvoudige manier om aantrekkelijke en responsive front-ends te ontwikkelen, zonder de noodzaak om veel tijd te besteden aan het ontwerpen van aangepaste CSS.

Naast deze tools en bibliotheken, heeft AngularJS ook een bloeiende community die regelmatig nieuwe tools en extensies ontwikkelt voor het framework. Door deel uit te maken van deze community, kun je je kennis en ervaring delen en profiteren van de kennis van anderen.

Kortom, het AngularJS-ecosysteem biedt een breed scala aan tools en bibliotheken die samenwerken met het framework om de ontwikkeling van front-end applicaties te verbeteren en te versnellen. Door gebruik te maken van deze tools, kun je je productiviteit verhogen en meer efficiëntie in je workflow brengen.

AngularJS versus Angular

In dit gedeelte gaan we dieper in op de verschillen tussen AngularJS en Angular. AngularJS is de oudere versie van het framework, terwijl Angular (ook wel bekend als Angular 2+) een complete herziening is van AngularJS.

Een van de belangrijkste verschillen tussen beide versies is dat Angular gebruik maakt van TypeScript, een striktere superset van JavaScript. Dit zorgt voor een verbeterde typetelling en verhoogt de leesbaarheid en onderhoudbaarheid van de code. Angular biedt ook meer uitgebreide ondersteuning voor mobiele toepassingen en een betere prestatie.

Hoewel Angular meer voordelen biedt dan AngularJS, kan het leren van Angular wat uitdagender zijn vanwege de complexiteit en striktere structuur. AngularJS is daarentegen eenvoudiger te leren en biedt nog steeds uitstekende functionaliteit voor front-end ontwikkeling.

Uiteindelijk hangt de keuze tussen AngularJS en Angular af van de behoeften van het project en de ervaring en voorkeur van de ontwikkelaar. Beide frameworks hebben sterke punten en kunnen waardevol zijn voor front-end ontwikkeling.

AngularJS in de praktijk

AngularJS heeft zich bewezen als een uiterst nuttig framework voor front-end webontwikkeling. Hier zijn enkele voorbeelden van praktische toepassingen van AngularJS:

 • Single page applications (SPA): AngularJS is bij uitstek geschikt voor het ontwikkelen van single page applications. Het biedt een routing en templating systeem om snel en gemakkelijk dynamische webpagina’s te maken.
 • E-commerce websites: AngularJS kan worden gebruikt om krachtige e-commerce websites te ontwikkelen. Het biedt een intuïtieve gebruikersinterface en maakt het gemakkelijk om producten en informatie te sorteren en te filteren.
 • Realtime applicaties: AngularJS kan worden gebruikt voor het ontwikkelen van realtime applicaties zoals chat-apps en realtime samenwerkingsplatforms.

Deze toepassingen illustreren hoe AngularJS kan worden gebruikt om complexe webapplicaties te ontwikkelen en te verbeteren.

AngularJS resources en communities

Er zijn veel bronnen beschikbaar om je te helpen bij het leren en gebruiken van AngularJS. Hier zijn enkele van de beste:

Officiële AngularJS-documentatie

De officiële AngularJS-documentatie is een uitstekende plek om te beginnen als je nieuw bent in AngularJS. Het bevat uitgebreide handleidingen, voorbeelden en een API-referentie.

Online cursussen

Er zijn veel online cursussen beschikbaar om je te helpen bij het leren van AngularJS. Enkele populaire opties zijn:

 • Udemy
 • Pluralsight
 • Codecademy

Forums en communities

Er zijn verschillende forums en communities waar je vragen kunt stellen en ideeën kunt delen met andere AngularJS-ontwikkelaars. Enkele populaire opties zijn:

 • AngularJS-subreddit
 • Stack Overflow
 • Google Groups

Door deel te nemen aan deze communities kun je ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en trends in de AngularJS-wereld.

Nuttige tools en bibliotheken

Naast AngularJS zijn er ook verschillende tools en bibliotheken beschikbaar die kunnen helpen bij het ontwikkelen van AngularJS-projecten. Enkele populaire opties zijn:

 • AngularUI
 • Angular Material
 • Angular Bootstrap

Door het gebruik van deze tools en bibliotheken kan het ontwikkelingsproces van je AngularJS-projecten worden versneld.

Veelgestelde vragen over AngularJS

Hieronder vind je antwoorden op enkele veelgestelde vragen over AngularJS:

Wat is AngularJS?

AngularJS is een JavaScript-framework dat wordt gebruikt voor het ontwikkelen van dynamische webapplicaties. Het is ontworpen om de ontwikkeling van single page applications te vereenvoudigen door het gebruik van het Model-View-Controller (MVC) patroon en data binding.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen AngularJS en Angular?

AngularJS is de oudere versie van het framework, terwijl Angular (ook bekend als Angular 2+) een complete herziening is van AngularJS. Angular is opnieuw ontworpen om beter te voldoen aan de eisen van moderne webapplicaties en biedt verbeterde prestaties en meer functies. Enkele belangrijke verschillen zijn dat Angular is ontworpen met TypeScript, een superset van JavaScript, en dat het gebruik maakt van een ander component-based architecture.

Hoe kan ik het beste beginnen met het leren van AngularJS?

Er zijn veel online resources beschikbaar om te leren AngularJS, zoals documentatie, tutorials en online cursussen. Het is het beste om een gestructureerde aanpak te volgen en te beginnen met het leren van de basisprincipes, zoals data binding en directives. Van daaruit kun je je vaardigheden opbouwen en meer geavanceerde functies leren.

Kan AngularJS ook worden gebruikt voor mobiele applicaties?

Ja, AngularJS kan ook worden gebruikt voor het ontwikkelen van mobiele applicaties met behulp van het Ionic-framework. Ionic is gebouwd bovenop AngularJS en biedt een set van mobiele UI-componenten en tools voor het ontwikkelen van hybride mobiele apps.

Zijn er alternatieven voor AngularJS beschikbaar?

Ja, er zijn veel andere JavaScript-frameworks beschikbaar, zoals React en Vue.js. Elk framework heeft zijn eigen voor- en nadelen, dus het is belangrijk om te bepalen welk framework het beste past bij jouw behoeften en vaardigheden.

Kan ik AngularJS samen met andere front-end technologieën gebruiken?

Ja, AngularJS kan samen worden gebruikt met andere front-end technologieën, zoals HTML, CSS en JavaScript. Ook kan het worden geïntegreerd met andere tools en bibliotheken, zoals AngularUI en Angular Material.

Conclusie

In deze uitgebreide gids hebben we besproken wat AngularJS is en hoe het kan bijdragen aan het verbeteren van je front-end webontwikkelingsvaardigheden. We hebben de basisprincipes van AngularJS besproken, zoals het gebruik van het MVC-patroon en data binding. Ook hebben we gekeken naar het gebruik van directives en dependency injection in AngularJS, en hoe je hiermee de functionaliteit en structuur van je webpagina’s kunt verbeteren.

Daarnaast hebben we gekeken naar hoe AngularJS gebruikt kan worden voor het ontwikkelen van single page applications en wat de voordelen zijn van het gebruik van dit framework. We hebben tips gegeven om te beginnen met AngularJS en hebben andere tools en bibliotheken besproken die vaak samen met AngularJS gebruikt worden.

We hebben ook gekeken naar het verschil tussen AngularJS en Angular en hebben enkele praktische toepassingen van AngularJS besproken. Tot slot hebben we enkele nuttige resources en communities gedeeld om je verder te helpen bij het leren en gebruiken van AngularJS.

Met deze kennis kun je nu aan de slag gaan met het leren en gebruiken van AngularJS en je front-end webontwikkelingsvaardigheden verder verbeteren.